09 3 / 2012

Viện hàn lâm quốc gia âm nhạc Pháp Opera Garnier là công trình do  kiến trúc sư Palais Garnier thiết kế và xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875.

Viện hàn lâm quốc gia âm nhạc Pháp Opera Garnier là công trình do  kiến trúc sư Palais Garnier thiết kế và xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875.

(Source: ysvoice)